Program Festynu

Program Festynu Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych XII Edycja
12.06.2022 ( Niedziela) godz. 11.00 – 16.00 Plac Litewski Lublin oraz plac i parkingi Galerii Centrum
PDT obok Placu Litewskiego ( festyn edukacyjny, impreza niemasowa)
P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O M I E S Z K A N I O W E L U B L I N
ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin, tel./fax +48 81 743 49 64, www.ptm.lublin.pl, e-mail: zarzad@ptm.lublin.pl
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej nr. 0000311688, NIP PL946-256-31-79, REGON 060399283, Nr konta:PKO BP II O/Lublin 36 1020 3150 0000 3202 0051 8290
FESTYN „PASJE LUDZI POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH 2022”
jest realizowany i współfinansowany w ramach programu
„Lublin Miasto Kultury”
P R O G R A M
930 – 1000 Rajd Rowerowy Szlakiem Świętego Jana Pawła II – zbiórka kościół Św. Rodziny
1000 – 1100 Przejazd ulicami do KUL i Placu Litewskiego
1100 – 1600 Festyn Plac Litewski w tym:
1100 Uroczyste otwarcie Festynu i Rozpoczęcie Prezentacji Pasjonatów i Grup
rekonstrukcji historycznych:
Pokaz zabytkowych pojazdów i sprzętu wojskowego z okresu II wojny
światowej
Pokaz i prezentacja Polskiego Związku łowieckiego 1100 – 1130
1130 Pokazy grup rekonstrukcji historycznych – Plac Litewski:
Prezentacja grupy Posterunek Policji Państwowej z Radomia
Prezentacja grup Chorągwi Rycerstwa Ziemi Lubelskiej
Pokaz grupy rekonstrukcji z okresu Powstania Styczniowego „Ćwieki”
Prezentacja grupy obozu Kozaków
1300 Prezentacja Lubelskiej Grupy Baloniarzy
1330 Pokaz i prezentacja Grupy Strongmanów
Pokaz i prezentacja Grupy SSiREUM
1400 Symultana szachowa
1430 – 1530 Prezentacja Orkiestry Szkockiej oraz przemarsz grup rekonstrukcji
historycznych z Orkiestrą na trasie Pl. Litewski- Stare Miasto- Pl. Litewski
W trakcie festynu Stoiska Wojewódzkiego i Miejskiego Urzędu Pracy będą z ofertą usług
doradztwa zawodowego, ofert pracy i innych form wsparcia
W programie przewidziana jest edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży poprzez gry, zabawy,
konkursy oraz inne atrakcje przygotowane przez Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin
1100 – 1600 Prezentacje Firm Sponsorów i Mecenasów Kultury realizujących
społeczną misję biznesu.
1600 Zakończenie festynu